Jak si vysvětlit pocit ztráty společného světa? Čím více si připadáme doma v globální informační síti, tím více ji využíváme k tomu, abychom bránili své partikulární domoviny proti reálným i domnělým ohrožením. Ideologické srážky kulturních světů se přitom odehrávají na pozadí fatálních změn světa fyzického, které jsme sice zavinili, ale už je nemůžeme zvrátit. Tím, čeho se v této komplexní realitě nedostává, je prostředník, který by nám poskytl orientaci při průchodu mezi překrývajícími se konfliktními prostředími.