Je možné ztvárnit vizi světa bez člověka a nenarazit přitom na limity lidské představivosti? A jestliže se člověku v estetické zkušenosti ukazuje cosi nelidského, může se člověk sám stát estetickým objektem pro nelidské oči.