grafický design: Tereza Bierská

Výstava se koná v rámci výstavního bloku Eskapismus.

 

Tématem druhého bloku navazujeme na předchozí téma významu lokalizace procesu tvorby. Zaměříme se konkrétněji na umělkyně a umělce pocházející z východní Evropy či ze zemí bývalých mocenských států, žijících či působících na území pomyslného středu mezi západem a východem – v České republice. Stává se pro ně české prostředí jistým exilem nebo pouhou přechodnou stanicí? Ztotožňuje se jejich rozhodnutí zůstat s představami o jiném (možná lepším) životě? Výstavní blok se bude zaobírat otázkami proměny vztahu tvorby umělců v závislosti na sebereflektování své identity v jiném prostředí, rozdílů podmínek života stejných etnických skupin žijících na jednom místě či příjímání kulturních zvyklostí. Vymaňování se emocionálnímu poutu a převzatých principů výchovy či očekávání podléhajícím zvykům a tradicím domoviny. Jednotlivé výstavy nabídnou různé pohledy do tvorby umělců a umělkyň a jejich témat, kterými se aktuálně zabývají, vztahujících se k fenoménu migrace a eskapismu – jak mentálního, tak fyzického.

 

Kurátorka: Monika Rygálová

Grafický design: Tereza Bierská 

Vernisáž / Opening: 10. 9. 2020, 19:00 – 22:00

Výstava / Exhibition: 11. 9. – 2. 10. 2020 

Výstava se uskutečňuje za podpory statutárního města Brna.

Výstavu jde zhlédnout i mimo vernisáž po osobní domluvě.