grafický design: Tereza Bierská

Cestou do práce potkala na chodníku včelu, která se v kruhu plazila podél hrany dlažby. Zavalil ji pocit provinění. Má ji pomoct do trávy nebo ji nechat být? Co když ji někdo jiný zašlápne? Kolem procházely davy lidí. Zatímco si na otázky nedokázala správně odpovědět, byla už pět kroků od včely. 

Polina Davydenko
Sorry Seems to Be the Hardest Word

Polina Davydenko *1995 se pohybuje převážně v médiu fotografie. Jedním z hlavních témat je voyeurství dokumentárního fotografa a jeho role ve vztahu k pozorovanému objektu/subjektu. Druhým aspektem je zkoumání fenoménu storytellingu a hledání způsobů vyprávění s přesahy do jiných médií. V díle jde především o zkoumání kulturně podmíněných stereotypů ve vztahu lidí ke zvířatům. 

Výstava se koná v rámci výstavního bloku Eskapismus.

Tématem druhého bloku navazujeme na předchozí téma významu lokalizace procesu tvorby. Zaměříme se konkrétněji na umělkyně a umělce pocházející z východní Evropy či ze zemí bývalých mocenských států, žijících či působících na území pomyslného středu mezi západem a východem – v České republice. Stává se pro ně české prostředí jistým exilem nebo pouhou přechodnou stanicí? Ztotožňuje se jejich rozhodnutí zůstat s představami o jiném (možná lepším) životě? Výstavní blok se bude zaobírat otázkami proměny vztahu tvorby umělců v závislosti na sebereflektování své identity v jiném prostředí, rozdílů podmínek života stejných etnických skupin žijících na jednom místě či příjímání kulturních zvyklostí. Vymaňování se emocionálnímu poutu a převzatých principů výchovy či očekávání podléhajícím zvykům a tradicím domoviny. Jednotlivé výstavy nabídnou různé pohledy do tvorby umělců a umělkyň a jejich témat, kterými se aktuálně zabývají, vztahujících se k fenoménu migrace a eskapismu – jak mentálního, tak fyzického.

 

Kurátorka: Monika Rygálová
Grafický design: Tereza Bierská 

Vernisáž / Opening: 10. 9. 2020, 19:00 – 22:00

Výstava / Exhibition: 11. 9. – 2. 10. 2020 

Výstava se uskutečňuje za podpory statutárního města Brna.

Výstavu jde zhlédnout i mimo vernisáž po osobní domluvě.