Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka zahrnuje malby, plastiky a propalované desky/reliéfy – včetně monumentálních realizací pro interiéry a exteriéry, koláže na papíře i na plátně, frotáže a kresby, grafiku, zejména strukturální tisky, serigrafie, počítačovou grafiku a fotografie – digitálně zpracované a tištěné jako fotografika, instalace a akce v plenéru, vizuální a konkrétní poezii.

V průběhu celého života se věnuje fenoménu a problematice písma. Ovčáček se tak stal nejdůslednějším českým představitelem výtvarného směru zvaného lettrismus.
V současné době se zabývá, zkoumá a zdokonaluje možnosti využití digitální počítačové techniky v serigrafii. Při jejich tvorbě občas využívá své starší náměty zpracované dříve jinou technikou (např.: serigrafie Černá skříňka).

Na aktuální výstavě autor představí průřez vlastní tvorbou posledních desíti let.