Můžeme krajinu vytěžit a bez následků opět zúrodnit? Jsou umělá jezera vhodným způsobem rekultivace? Jak přistupovat ke krajině v době klimatických změn?

 

Nová půlroční výstava v Galerii Hraničář se bude věnovat kontroverzním aspektům rekultivace krajiny. 

 

Výstava zkoumá současný vztah společnosti ke krajině, který se projevuje přesvědčením, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, uhlí spálit a zpětně půdu buď zavodnit nebo zúrodnit bez dalekosáhlých důsledků. Zároveň výstava hledá funkční řešení pro budoucnost krajiny.

 

Se zahájením výstavy proběhne i hudební performance uskupení BCAA system. Tento polyfunkční kolektiv existující na pomezí současné alternativní hudby, umění a teorie předvede výstup na hraně kolektivního DJ setu a performativního čtení. Doprovodí tak průběh vernisáže o unikátní poslechový zážitek.

 

––– ––– –––

Vliv těžby uhlí dnes pociťujeme v souvislostech se změnami globálního klimatu ještě silněji. Na toto velmi aktuální téma proto reaguje také současné výtvarné umění a naše galerie. 

 

Výstava Poslední den stvoření představí architektonický „ateliér” Jitky Žambochové nebo kritickou videoesej Marie Lukáčové, které se zabývají samotným vývojem severočeské krajiny a jejím současným stavem. 

 

Zahraniční videopříspěvky zase odrážejí snahu o hledání řešení a naplňování konkrétních utopií. K tomu nutně kritizují současný politický a ekonomický systém. Část výstavy se proto věnuje antikapitalistickým bojům za právo na půdu a iniciativám ekologického zemědělství. To by mohlo být alternativou k intenzivnímu využívání půdy, jehož jsme svědky v České republice. Právě lokální snahy o záchranu krajiny a citlivé zacházení s přírodními zdroji jsou utopiemi současnosti, které se pokouší napravit to, co ještě napravit lze.

 

Umělci: Angela Anderson, Radek Jandera, Marie Lukáčová, Jan Kvíz, Martin Netočný, Matthew C. Wilson, Jitka Žambochová

Intervence: BCAA SYSTEM ~ LEA KUPKOVÁ ~ ANNA CHMELAŘOVÁ

Kurátorky: Martina Johnová & Anna Remešová

Grafický design: Magdaléna Gurská