Vliv těžby uhlí dnes pociťujeme v souvislostech se změnami globálního klimatu ještě silněji. Na toto velmi aktuální téma proto reaguje také současné výtvarné umění a naše galerie. 

 

Výstava Poslední den stvoření představí architektonický „ateliér” Jitky Žambochové nebo kritickou videoesej Marie Lukáčové, které se zabývají samotným vývojem severočeské krajiny a jejím současným stavem. 

 

Zahraniční videopříspěvky zase odrážejí snahu o hledání řešení a naplňování konkrétních utopií. K tomu nutně kritizují současný politický a ekonomický systém. Část výstavy se proto věnuje antikapitalistickým bojům za právo na půdu a iniciativám ekologického zemědělství. To by mohlo být alternativou k intenzivnímu využívání půdy, jehož jsme svědky v České republice. Právě lokální snahy o záchranu krajiny a citlivé zacházení s přírodními zdroji jsou utopiemi současnosti, které se pokouší napravit to, co ještě napravit lze.

 

Umělci: Angela Anderson, Radek Jandera, Marie Lukáčová, Jan Kvíz, Martin Netočný, Matthew C. Wilson, Jitka Žambochová

Intervence: BCAA SYSTEM ~ LEA KUPKOVÁ ~ ANNA CHMELAŘOVÁ

Kurátorky: Martina Johnová & Anna Remešová

Grafický design: Magdaléna Gurská