Můžeme krajinu vytěžit a bez následků opět zúrodnit? Jsou umělá jezera vhodným způsobem rekultivace? Jak přistupovat ke krajině v době klimatických změn? Nová půlroční výstava v Galerii Hraničář se bude věnovat kontroverzním aspektům rekultivace krajiny. Výstava zkoumá současný vztah společnosti ke krajině, který se projevuje přesvědčením, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, uhlí spálit a zpětně půdu buď zavodnit nebo zúrodnit bez dalekosáhlých důsledků. Zároveň výstava hledá funkční řešení pro budoucnost krajiny. .

O výstavě

Vliv těžby uhlí dnes pociťujeme v souvislostech se změnami globálního klimatu ještě silněji. Na toto velmi aktuální téma proto reaguje také současné výtvarné umění a naše galerie. Výstava Poslední den stvoření představí architektonický „ateliér” Jitky Žambochové nebo kritickou videoesej Marie Lukáčové, které se zabývají samotným vývojem severočeské krajiny a jejím současným stavem. Zahraniční videopříspěvky zase odrážejí snahu o hledání řešení a naplňování konkrétních utopií. K tomu nutně kritizují současný politický a ekonomický systém. Část výstavy se proto věnuje antikapitalistickým bojům za právo na půdu a iniciativám ekologického zemědělství. To by mohlo být alternativou k intenzivnímu využívání půdy, jehož jsme svědky v České republice. Právě lokální snahy o záchranu krajiny a citlivé zacházení s přírodními zdroji jsou utopiemi současnosti, které se pokouší napravit to, co ještě napravit lze.

Umělci: Angela Anderson, Radek Jandera, Marie Lukáčová, Jan Kvíz, Martin Netočný, Matthew C. Wilson, Jitka Žambochová

Intervence: BCAA SYSTEM ~ LEA KUPKOVÁ ~ ANNA CHMELAŘOVÁ

Kurátorky: Martina Johnová & Anna Remešová

Odborná spolupráce: Tomáš Uhnák, Johana Zacharová (Fakulta životního prostředí UJEP) a ateliér Tečka

Grafický design: Magdaléna Gurská

Doprovodný program výstavy

Program Galerie Hraničář se v roce 2020 zaměří na posílení aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, ekologie a ekologické výchovy nebo trvale udržitelného životního stylu. Mezioborový projekt vzniká ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP.

Více informací naleznete na: https://hranicar-usti.cz/galerie-hranicar/