Moderovaná diskuze o sídlištích a sociálně-inovačních projektech, které usilují o změnu vedoucí k užívání vnitřních zdrojů a potenciálu místa v němž žijí a pracují. Diskuzi pořádá Platforma pro estetiku a politiku (PPEAP).

 

Sídliště vzniklé v Československu v 70. a 80. letech minulého století zásadně určují ráz našich měst do dnešních dnů. Jde však pouze o symboly normalizace a místa bez paměti? Jsou zde kulturní paměť i Genius loci přemazány uniformitou a šedí?

 

Jakým způsobem ovlivnilo a ovlivňuje zmíněné prostředí životy generace lidí, kteří se narodili v těchto „nemístech“ a z jakého důvodu prostředí sídlišť v současné době vyvolává vlnu odborného i populárního zájmu? Sentiment a nostalgie? A co je čeká za budoucnost?

 

Nad těmito a mnohými dalšími tématy se můžete zamýšlet společně s našimi hosty.

 

Pozvání do diskuze přijali:

 

Martin Veselý, urbánní a environmentální antropolog

(https://www.estav.cz/cz/mgr-martin-vesely-ph-d

David Tichý, architekt

(https://archiv.ihned.cz/c1-65919940-sidliste-musi-prijit-o-svou-anonymitu

Petr Globočník, sociální pracovník, člen spolku MY Litvínov

Diskuzi moderuje Ladislav Zářecký, zakladatel Platformy pro estetiku a politiku.

 

Těšíme se na vás!

 

Grafické zpracování: Marek Fanta

 

Program se uskuteční za laskavé podpory Statutárního města Ústí nad Labem, Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.