Série kreseb vystavených v galerii Prokopka, vznikla jako většina prací Kristýny Boháčové na cestách. Působí nesouvisle, protože mapuje drobné události z běžných dní s odpovídající přirozenou nahodilostí. Nejintenzívnější zážitky jsou těsně navázané na konkrétní okamžik i místo a ve své autenticitě jsou neopakovatelné. Jejich jedinečnost také roste úměrně se skutečností, že se o ně může podělit přímou cestou.