Grafický vizuál: Tereza Bierská

Bajka, jejímž prostřednictvím Dana reflektuje katastrofickou situaci, s níž se osobně setkává v okolí svého rodiště. V prostoru galerie ji však zároveň přenáší na symbolickou úroveň dotýkající se širší ekologické a společenské problematiky. Na konci tohoto příběhu nejspíš žádného superhrdinu nečekejte. 

 

Dana v roce 2018 absolvovala Fakultu výtvarných umění na VUT v Brně. Hlavní témata její práce jsou aktuální společenské problémy a ekoproblematika. Věnuje se videoartu.

http://portfoliodanakinclova.maweb.eu/odkazy/

 

Výstava se koná v rámci výstavního bloku Hůř než my? Neudržitelnost blahobytu. První tematický blok, kterým galerie na jaře zahájila svůj program pro rok 2019, se zabývá v současnosti velmi aktuální, rozsáhlou a hodně řešenou problematikou neudržitelnosti blahobytu a nadbytku, s tím úzce propojenou globální politikou a promítnutím tohoto širokého tématu do materiálních i obsahových přístupů ve výtvarném umění.

 

Kurátor: Pavla Maslejová