Lichtenštejnský palác, foto: Tomáš Sysel

Na této procházce bude účastníkům představena jedna z nejstarších šlechtických rodin ve střední Evropě, rod Lichtenštejnů, který by bylo výstižnější označit jako moravská knížata. Své jméno odvozují od hradu v dolním Rakousku, kde měli své první pozemky. Moravské državy ale představovaly od konce 16. století zásadní část jejich majetku, přičemž samotné Lichtenštejnsko, díky němuž se stali (a dodnes jsou) suverénními panovníky, navštívili osobně poprvé až roku 1842. Pro mocenské postaveni Lichtenštejnů v monarchii byla totiž zásadní jiná místa; Vídeň a Praha, hlavní zemské město Českého království.

 

Procházka začne na nároží ulice Všehrdova a Újezd, kde se nachází tzv. Tyršův dům – dnešní sídlo Obce sokolské. Poté se přesuneme ke klasicistní stavbě Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, kde dnes sídlí Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění. Setkání zakončíme u barokního vodního paláce na Kampě. Ten byl postaven v 17. století, ale pojmenován je po Lichtenštejnech, protože oni byli jeho posledními urozenými majiteli.

 

Nutná rezervace vstupenek předem. Více informací zde.