Zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Tadeáš Kadlec (NPÚ | ÚDU AV ČR) na téma Pravda a čas: K nové malbě (a nově k malbám) Jana Kryštofa Lišky v Plasech.

 

Nástropní malby v prelatuře cisterciáckého kláštera v Plasech patří mezi nejpřitažlivější z četných prací slezského malíře Jana Kryštofa Lišky v Čechách. K poutavým výjevům Snu Jákobova a Triumfu katolické církve v nedávné době neočekávaně přibyla další, neméně působivá, očím však dlouho skrytá kompozice, rozvíjející se okolo dominantní postavy personifikované Pravdy. Tak jako obě dávno známé, prozrazuje i Liškova „nová“ plaská malba překvapivě mnoho o zkušenosti, kterou malíř nabyl během svého pobytu v Římě. Dovádí nás navíc k nenadálým připsáním v oblasti jeho jinak skoupé kresebné tvorby. Kudy se ale ubírat, pokoušíme-li se o čtení zamýšleného sdělení neobvyklého námětu?

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR