Doprovodný program k výstavě Vlákna, klubka, tkaniny (Myšlenky jsou tenká vlákna)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Čt 15. 6. 17:00 PŘEDNÁŠKA Ivana Ebelová: Příběh jihlavského soukenictví
Historička a archivářka z Univerzity Karlovy v Praze promluví o rozmachu soukenictví v 16. a 17. století a jeho dalším vývoji.