Rakouská teoretička a historička umění se vyjádří k dílu Elfriede Mejchar.
Výstava nestorky současné rakouské fotografie Elfriede Mejchar (1924) představuje výběr portfolií černobílé fotografie z padesátých až devadesátých let minulého století z prostředí vídeňské periferie. Autorka snímala zejména proměnu venkovské krajiny do městského komplexu. Reprezentuje polohu neinscenované, civilní konceptuální rakouské fotografie. Později experimentovala s tónovanou fotografií, koncem osmdesátých let se soustředila na zátiší přecházející postupně v koláže a surreálné montáže.

Ruth Horak, historička umění a kurátorka, žije nedaleko Vídně. Působí jako kurátorka a teoretička umění, soustřeďuje se především na současnou fotografii, s akcentem na konceptuální tvorbu. Je autorkou četných textů o rakouské fotografické produkci v odborných časopisech, katalozích a publikacích.

http://www.dum-umeni.cz/cz/vystava/elfriede_mejchar

Vstup 40 / 80Kč

Akce se koná v rámci Týdne výtvarné kultury.

http://www.tvk-brno.cz/