Přednáší Roman Musil, ředitel ZČG.

 

Paridův soud patří mezi Kubištova významná díla z období raného kubismu a také mezi nejrozměrnější obrazy, jaké kdy namaloval. Když jej Oldřich Kuba, ředitel Krajské galerie v Plzni (dnes Západočeská galerie v Plzni) koupil v roce 1960 do sbírek instituce, bylo to první kubistické dílo, které získal do galerie. Paridův soud má pozoruhodný příběh, neboť byl postupně v majetku Otakara Štorcha-Mariena, zakladatele významného nakladatelství Aventinum, dále Osvalda Brázdy, brněnského advokáta a otce později oceňovaného malíře – solitéra Pavla Brázdy a konečně Jaroslava Borovičky, jednoho z nejvýznamnějších poválečných sběratelů v Československu. Bohužel, každý z uvedených vlastníků o tento obraz nakonec za dramatických okolností přišel. Právě na jeho pohnutých osudech můžeme mimo jiné ukázat, jak se formovala sběratelská komunita, která po svém vzepětí za první republiky byla s nástupem komunistického režimu po převratu v roce 1948 tvrdě perzekvována.

 

Doprovodný pořad k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě / Sbírky a sběratelé 1600–1960.