Tento profesně orientovaný navazující magisterský studijní program akcentuje uplatnitelnost na trhu práce v různých oblastech kulturních a kreativních odvětví (KKO). Neorientuje se přitom pouze na oblast uměleckého provozu (výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly apod.), nýbrž také na podnikatelskou činnost v oblasti tzv. kreativních odvětví, a to zejména v oblastech souvisejících s tvůrčí činností Fakulty umění OU (grafický design, digitální grafika ve virtuálním prostředí, animovaná tvorba, video a multimédia). Student získá klíčové kompetence pro výkon manažerských funkcí v institucích a firmách spadajících do oblasti KKO a pro rozvoj samostatné výdělečné činnosti.

 

Program je uskutečňován ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB–TUO, která se podílí na výuce předmětů z oblasti managementu, marketingu a autorského práva. Do výuky jsou zapojováni odborníci z praxe (vedoucí pracovníci relevantních institucí, dramaturgové, kurátoři, produkční, marketingoví manažeři, PR specialisté apod.). Studenti v rámci studia absolvují odbornou praxi v minimálním rozsahu šesti týdnů, během níž získávají praktickou zkušenost s chodem relevantních institucí. Infrastruktura nové budovy FU OU (galerie, komorní sál, nahrávací studio, Centrum digitálních technologií) představuje unikátní trenažér pro zapojení studentů Produkce do realizace tvůrčích projektů Fakulty umění OU.

 

Více o studijním programu zde.