Pohyb vnější krajinou ovlivňuje tu, která je v nás. Umění je prostředníkem mezi vnitřními a vnějšími světy, které jsou provázané skrze jemnou síť vizuální kultury, vtělené/tělesné zkušenosti a materiální skutečnosti. Vizuální umění vytváří platformu pro vyjádření individuální a kolektivní zkušenosti. Výstava Přímo po křivolaké cestě zkoumá vztahy mezi těmito vnitřními a vnějšími krajinami a možnosti vizuálního umění pro vznik platformy k artikulování individuální a kolektivní zkušenosti.

  

Silnici pokrývá asfalt či štěrk, cestu může vytvořit chůze samotná. Když jdou těla ve šlépějích těl předchozích, cesta se objeví v reakci na topografii krajiny a tužeb těch, jež se jí pohybují. Cesta je linií v krajině, z níž se můžeme dozvědět o lidských a nelidských aktérech a aktérkách. Co jí utváří? Jak vyjednat naše individuální a kolektivní cesty v dialozích s tvary a znaky prostředí, ve kterém žijeme?

  

vystavující: Nathalie Bakumovski, Chelsea Cheng Ying Tung, Hanin Dayoub, Paola Donato Castillo, Atefeh Ghaseminia, Ole Goldt, Madara Freidenfeld, Vanesa Helebrantová, Matouš Hrbek, Laleh Khabbazy, Ana Kostova, Saskia Ludwichowski, Matyáš Maláč, Dominik Málek, Maxmilián Mootz, Lasse Müller, Maria Isabel Queimado Murteira, Natalia Jeleva, Marie Paterová, Sára Petříčková, Aleš Porubský, Joe Rübener, Eun So, Minh Thang Pham, Lasha Tchrelashvili, Nora Twest

kurátorka: Lena Johanna Reisner

  

Výstava vzniká za spolupráce studentů Muthesiovy univerzity výtvarného umění a designu v Kielu (D) a studentů Akademie výtvarného umění v Praze, vedené Antje Majewski, Adélou Součkovou a Milanem Mikuláštíkem. Výstava bude doprovázena sérií performativních událostí, jejichž kurátorem bude Kris Lukomski.