Skupinová výstava studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni představuje aktuální tvorbu Kateřiny Bartůňkové, Kristýny Nejedlé Bujárkové, Markéty Čermákové, Martina Geberta a Josefa Hakla. Reprezentována je zde malba, socha, ale i práce na papíře. Studenti objevují a experimentují jak s technikou, tak s různorodými materiály. Hledají náměty pro svou tvorbu ve svém okolí, na cestách i v univerzitním ateliéru. Navracejí se k tělu, k přírodě a k přirozenosti svým specifickým jazykem. Každý z nich si prošel cestou chyb, omylů a pokusů, aby mohl vytvořit díla, která jsou na výstavě prezentována.

  

V mladé tvorbě se vyskytuje radost ze svobody a kázně spolutvořící velkou stavbu umění. Lidé odjakživa vedou zápas s přírodou. Ne vždy ví, jak k ní přistupovat, kde jsou hranice, které není dobré překročit a kam až se díky trpělivosti a pilnosti můžou dostat. Umělci se snaží o tvůrčí vyrovnání člověka se světem skrze smyslnost optické názorové paměti. Umělecký výraz lze chápat jako pohyb fyzický i duševní, zasahující do oblasti představ. Jednou vychází z člověka, jindy odráží okolní svět. Každá individuální tvorba je plodem a odrazem doby, ať už se jedná o soukromý moment jedince nebo snahu o zachycení přírodních struktur, které tu jsou tisíce a miliony let.