Výstava je votivní sochařskou intervencí pro blanenskou galerii. Sochařská instalace vychází z jejích specifik i ze zvláštností města samotného. Instalace „Dcéra (B+)“ vznikla současně s objektem „Plaváreň“ speciálně pro tuto příležitost. Autorka tyto dvě rozměrná díla dotváří projekcí na objekt. Videa staršího data „Shirshasna“ a „High Hopes“ tak s novými díly tvoří tematicky i formálně korespondující celek videoinstalace.

 

Masaryková se dlouhodobě zabývá tématem rodiny, mezilidských vztahů, společenskými tématy. Citlivě až intimně ladí emoční svět přes prožitky do výpovědí prostřednictvím objektu, projekce, videa a instalace. Její výtvarné počiny přitom nepostrádají humor a nadsázku.

 

„Dcéra (B+)“ reaguje na zvláštní typ stínidel na stropě obou místností galerie, které připomínají lavičky. Stínidla jsou současně důmyslnými rampami umožňujícími zapojení techniky. Jejich bizarnost je završena tím, že kdyby stejný objekt byl na podlaze jde o reálné, polstrované a ergonomicky řešené lavice ve více řadách. Tato zvláštnost a současně výrazný charakteristický rys blanenské galerie vedl autorku k pojednání instalace pomocí figurálních objektů vzůhu nohama – hlavou dolů. Figury na lavičkách sedí, či přesněji cvičí jógové pozice. Jsou vytvořené z extrudovaného polystyrenu, který sochařka záměrně ponechává v autentickém materiálovém vyznění. Tematicky jde o otisky těla Eviny dcery, která během posledních let bojuje s diagnozou idiopatické juvenilní skoliózy. Jejím bojem je cvičení a nošení ortézy. Několik originálních polyetylenových ortéz v různých velikostech jsou součástí instalace. Nyní se její stav natolik zhoršil, že postoupil do stádia operačního řešení a to je důvodem, proč se v názvu instalace objevuje i typ její krevní skupiny.

 

Další práce pro Blansko je objekt „Plaváreň“, který je tvořen v měřítku zmenšenou replikou skokanského můstku z krytého bazénu městských lázních. Při první návštěvě Blanska se pro autorku stal symbolem českomoravské lásky ke sportu, plavání, zdravému životnímu stylu, pramenícímu z časů sokolského hnutí. Skokanský můstek je současně jakousi relikvií socialistické éry, a přesto, že je po rekonstrukci, nese stopy estetiky předcházejícího období.

Více než dvoumetrový objekt je obložen autorskými kachličkami, na některých kachlích je v hlaholice zašifrované poselství umělkyně, které návštěvníci dešifrují na základě legendy – návodu ke čtení. Hlaholicí se Masaryková odkazuje na naši nejstarší společnou historii, Velkomoravskou říši, vstup křesťanství, ale ve svém skrytém odkazu i na prastaré momenty česko – moravsko – slovenské minulosti.