8 měst – 8 plakátů – 8 umělců/umělkyň

Koncept projektu: Petra Johanna Barfs a Susan Donath

Vystavující umělci: Petra Johanna Barfs (Frankfurt am Main). Hans Brückner (Würzburg), Susan Donath (Dresden), Saeed Foroghi (Berlin), Miroslav Hašek (Ústí nad Labem), Hans Nevidal (Wien), Joanna Schulte (Hannover), Aleen Solari (Hamburg)

 

Plakát jako obrazová reprodukce má dlouhou tradici a v uměleckém a obsahovém ztvárnění v ničem nezaostává za originálním plakátem. Své místo má i na uměleckém trhu a v rámci stanovování ceny nejsou téměř žádné rozdíly. Jejich hodnotu a pevné místo ve světě umění neovlivňuje ani použité médium – litografie, foto-litografie, ofset, knihtisk, sítotisk atd.

 

Plakáty by měly oslovovat širokou veřejnost. Díky své cenově dostupné reprodukovatelnosti zaplavují veřejný prostor a reklamní plakát ovlivňuje naše myšlení a vnímání intenzivně, i když často podprahově. Co se stane, když bude plakát produkcí individuálního kreativního popudu, nikoli s cílem propagace nějakého produktu? Jaké další poselství může plakát ještě zprostředkovat? Tyto a mnoho dalších otázek zaměstnávají naši mysl a zasluhují naši pozornost.

 

Zúčastnění umělci a umělkyně byli vyzváni, aby vytvořili plakát velikosti A0. Tematicky, obsahově a výtvarně je vše dovoleno a není třeba splnit žádné požadavky. Výsledné plakáty pak budou vystaveny ve městě zúčastněné osoby. Místo a doba trvání výstavy je taktéž ponechána na autorovi/autorce. Zda se bude jednat o jeden večer nebo čtyři týdny – vše je dovoleno. Je ponecháno na umělci/umělkyni, zda se výstava bude konat v soukromých prostorech, schodištích, na zahradě a samozřejmě také na místech jako je kancelář, ateliér nebo jiných veřejných prostorech.

 

Je zde jediná podmínka, a sice, že si umělec/umělkyně zorganizuje výstavu samostatně, bude sdílet tento projekt v různých komunikačních kanálech a následně předá plakáty dalšímu umělci.

 

Výstavní projekt byl zahájen ve Frankfurtu nad Mohanem, při Galerii Wolfstaedter. Každý účastník/účastnice je pak ve svém městě zodpovědný za pokračování. Projekt plánujeme na výstavní období trvající kolem půl roku, poslední výstava se bude konat pravděpodobně v Drážďanech.

 

V tomto projektu usilujeme spíše o vědecký než ekonomický přístup. Přesto není vyloučena možnost, že ten či onen plakát najde svého kupce. Jeho autor/autorka se pak postará o dotisky, odeslání a fakturaci.

 

Zahájení projektu, respektive první výstava: prosinec 2020