Výstava představí očekávaný velkolepý projekt konverze automatických mlýnů na pardubické centrum umění a kultury. Budovu Winternitzových automatických mlýnů, národní kulturní památku a jednu z nejkrásnějších staveb věhlasného architekta Josefa Gočára zakoupil Pardubický kraj pro Východočeskou galerii v Pardubicích. Veřejnost bude mít poprvé jedinečnou možnost seznámit se s projektem proměny mlýnů na nové sídlo galerie, jehož autorem je architekt Petr Všetečka. Dále pak s projektem nové podoby sila, patřícího architektovi Lukáši Smetanovi,a s koncepcí celého areálu. Na přípravě výstavy galerie spolupracovala s architektonickými ateliéry Transat architekti, ZETTE atelier, Šépka architekti a Prokš Přikryl architekti. Návštěvníci budou mít prostřednictvím instalace příležitost nahlédnout do zákulisí práce jednotlivých projekčních týmů, zúčastnit se komentované prohlídky výstavy a besedy s architekty Petrem Všetečkou a Lukášem Smetanou.

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

kurátoři výstavy: Eliška Jedličková, Jakub Dvořák

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ:

úterý/ 23.4./ 17:00/ Dům U Jonáše

Komentovaná prohlídka výstavy s architekty Lukášem Smetanou a Petrem Všetečkou

pátek/ 24.5./ 17:00/ Dům U Jonáše

Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Muzejní noci s architektem Lukášem Smetanou