Galerie Klatovy / Klenová představí od 31.července 2010 v barokním interiéru kostela svatého Vavřince v Klatovech výběr z díla česko-německého sochaře, kreslíře, malíře, grafika Václava Gatarika, nepřehlédnutelné osobnosti české emigrace 70tých let.
Stěžejní část expozice tvoří soubor převážně dřevěných rozměrných plastik nazvaných ,,Lidská zahrada", následují též kamenné i keramické objekty, řešící nekonečná témata lidských vztahů, charakterů, vlastností…
Výstava nazvaná ,,Proměny času, proměny materiálu" je zatím nejobsáhlejší přehlídkou autorova mnohovrstevnatého díla, v této podobě zatím v Čechách neprezentovaného.
Kurátorka: Mgr. Naďa Potůčková