link na výstavu:
http://artycok.tv/lang/cs-cz/category/online-exhibitions/prompted

kurátorka: Caterina Riva

Impulzem k výstavě “Prompted“ se stala společná fascinace tří umělců a kurátora ambivalentním prostorem, jejž otevírají aurální díla. Vybrané umělecké projekty se zakládají na dialogu mezi autorským hlasem, který dodává rámec uměleckému prožitku, a spontánně nahranými obrazy a zvuky okolí.

Film Cataliny Niculescu prozkoumává vzájemné uspořádání interiérů a exteriérů Cité Radieuse, slavného komplexu budov od Le Corbusiera, jenž se nachází v jihofrancouzském městě Marseille. Umělkyně pojímá místo skrze vlastní sochu. Ta rozvíjí a zavíjí prostor, směruje divákovu pozornost k materiálům, světelným zdrojům a chvilkovým průzorům.

Snímek italského umělce Diego Marcona je obrazovým cestopisem, který sleduje proces výroby pohlednic. Pomocí jednoduchých gest a filmových záběrů zachycuje zblízka vznik vzpomínky, její sdílení a rozesílání rodinným příslušníkům, přátelům a těm, které milujeme.

Clare Gasson vypráví hypnotické povídky odosobněným hlasem. Svým posluchačům šeptá do ucha poetické hádanky, jež navádí k představám o nových světech a vyostřují smysly.

Caterina Riva je ředitelkou ARTSPACE v novozélandském Aucklandu. Studovala v Itálii a na Goldsmiths College, University of London. Před svým působením v Aucklandu vedla a kurátorovala galerii FormContent ve východním Londýně (2007-2010). Byla koordinátorkou Kurzu vizuálních studií pro pokročilé na Fondazione Ratti v italském Comu (2004-2008) a přispěla svými texty do řady publikací a mezinárodních časopisů věnujících se současnému umění.