Možná jste zaznamenali, že před časem vznikla v rozhlasovém studiu Vltava hra Jiřího Adámka Hra na Uši, která vychází z archivu sběratele, kurátora a konceptuálního umělce Jiřího Valocha. Tato zvukově-hudební kompozice, ve které místo postav hrají hlavní roli slova, věty a tvrzení, při níž místo děje sledujeme jejich řetězení, rozvíjení nebo vzájemné popírání, zvítězila na mezinárodním rozhlasovém festivalu Grand Prix Nova 2020 v Burkurešti v kategorii Drama, získala 1. cenu na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2019 a byla oceněná tvůrčím stipendiem Karl Sczuka Preis 2019. Pojďme společně oslavit letošní 74. narozeniny Jiřího Valocha jejím soustředěným poslechem a také představením knihy Whatever: Jiří Valoch: výběr z textů 1966-1989, která prezentuje souhrn Valochových textů k výstavám, dosud nepublikované teoretické studie i texty kurátorů Moravské galerie osvětlující okruhy Valochovy mnohovrstevnaté teoretické činnosti.