Prostor Zlín 2013 je v pořadí již šestým ročníkem přehlídky umění ve veřejném prostoru pořádané KGVUZ. Letošní pokračování trienálně pořádané akce se odehraje v bývalém továrním areálu firmy Baťa / Svit, a to především v novém působišti galerie – 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.
Výjimečná architektura, urbanismus i celková historie místa se stanou zajímavým materiálem pro umělce z generace, která měla možnost poslední změny zažít na vlastní kůži. Továrny, které ještě v podstatě nedávno chrlily tuny zboží nejen pro ČSSR, ale pro celý východní blok, až na několik výjimek poslední desetiletí chátraly. Teprve nedávno se podstatná část areálu začala přetvářet na administrativní a kulturní centrum regionu.
Poslední ročník Prostoru, pojmenovaný Prostor Z(i)lin(a), se zaměřoval spíše na mnohdy velmi nenápadné vstupy, které nabízely nový pohled na zdejší městský prostor. Realizace měly většinou jen dočasný charakter. Letošní ročník proběhne v kulisách dokončování stavebních a instalačních prací na obou budovách 14 a 15. Tématem bude vedle inspirativní historie místa také médium sochy jako takové.