Idea výstavy vychází z jistých společných tendencí u řady děl, která stojí na hraně instalačního umění, procesuálních pozůstatků a ohledávání narativních struktur. Divák se zde stává aktivní spojnicí – čtenářem fragmentálního textu, který se snaží složit do pro něj smysluplného celku. Dílo samo, či alespoň struktura znaků, jež ho tvoří, se stává scénou pro děj – stojí vlastně mezi narativitou textu a mimezí divadla.

umělci: Susanne Kass, Arnaud Maïsetti, Milan Mazur, Jan Pfeiffer, Ivan Svoboda, Tomáš Svoboda, Jan Šerých, Miroslava Večeřová a Vladimíra Večeřová, Lenka Vítková

kurátoři: Viktor Čech and Caroline Krzyszton