Nejznámější Loosovou prací pro Brno je úprava Bauerova zámečku na Starém Brně, dnes v areálu výstaviště. V rodném Brně zanechal však Loos v rodném Brně i dvě další méně známé stopy. První byla modernizace domu továrníka Karla Herolda v Jiráskově ulici (1910–1912), která spočívala v přístavbě zahradního pokoje a dílčích úprav interiérů. I když finální podobu modernizace domu dokončil zřejmě z důvodů nesouladu mezi Loosem a stavebníkem jiný neznámý architekt, Loosův rukopis je zde zřejmý. Další byl návrh pro obchodníka s likéry Heinricha Jordana (1931), který však zůstal jen v úrovni předprojektu. Šlo o nezávislý útvar bytu – dům typu penthouse se zahradní terasou. Ve světle nejnovějších badatelských poznatků se podařilo rozkrýt zcela neznámý a velmi překvapivý příběh této poslední Loosovy práce pro Brno.

 

přednášející: Dagmar Černoušková

 

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Sedm zastavení s Adolfem Loosem, připraveného ve spolupráci BAMu s Muzeem města Brna, který se uskuteční v měsících říjnu a listopadu. Vstupenky zde.