Tvorbu tří představovaných umělkyň charakterizuje pojem dekolonizace, který se dnes, jako velice frekventovaný imperativ, uplatňuje obecně na široké pole lidských (i nelidských) činností a působení. Používá se nejen ve spojení s boji původních obyvatel o vyvlastněnou půdu, přírodní zdroje a práva, která jim byla odebrána, ale často i v souvislosti s potřebnými strukturálními změnami různých typů vzdělávacích (škol, univerzit) či kulturních institucí (muzeí a galerií) v bývalých metropolích. Vztahuje se všeobecně k samotným způsobům myšlení a fungování západního – euroamerického – světa, po staletí formovaného dobyvatelským / vykořisťovatelským / rasistickým / supremacistickým přístupem nadřazených imperiálních a koloniálních velmocí. Stala se z něj akutní potřeba, jeden z nástrojů změn, ale i příliš snadno aplikovatelná metafora.

 —

Kurátor a teoretik Radek Váňa působil v devadesátých letech 20. století jako kurátor sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha a také v pozici nezávislého tvůrce výstav stál za řadou stěžejních výstavních projektů, které pomohly formulovat podobu a směřování soudobého českého výtvarného umění. Dík svým kontaktům dále udržuje kontinuitu i z nizozemského Amsterdamu, kde v současnosti působí na volné noze, a vřazuje tak české umění do mezinárodního kontextu. Je jedním z hlavních kurátorů a organizátorů prestižní ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol – Startpoint. 

 —

Susanna Inglada (ESP/NL)

Merel Noorlander (NL)

Stephanie Rizaj (AUT)

 

Kurátor výstavy: Radek Váňa

Architekt výstavy: Tomáš Petermann

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

29. 6. od 16 hodin

14. 7. od 17 hodin

28. 7 od 17 hodin

Výstavou PUT YOUR FINGER vás provede Eva Mráziková

Výstavní program Galerie Emila Filly na rok 2021 podořily: Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem. Mediálními partneři: FlashArt, Artikl, Uličník