Zveme na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Tomáš Murár (ÚDU AV ČR) na téma Quid Tum? Vidění abstraktního obrazu a konec dějin umění.

 

Vidění je hlavním nástrojem historika umění. Přesto mu v metodologii dějin umění zejména od druhé poloviny 20. století není věnována taková teoretická pozornost, jako tomu bylo již od 15. století, kdy si Leon Battista Alberti zvolil za svůj osobní emblém k mottu „quid tum“ zobrazení okřídleného oka. To můžeme vedle dosavadních interpretací (například ve spojení s Vergiliovými básněmi) chápat i jako neúnavné poznávání světa otevřeného obrazem, jehož konstrukci Alberti teoreticky podložil ve svém díle De Pictura. Přednáška předloží tezi, zdali možnost „ztráty zraku“ dějin umění od druhé poloviny 20. století může souviset s rozvojem abstraktního umění, ve kterém není „vidět“ obraz, ale je jím ukazován svět „za“ obrazem. Přednáška se tedy bude ptát (aniž by musela dát definitivní odpověď), jaký je vztah abstraktního umění k povaze lidského vnímání okolního světa jakožto obrazu a zdali byla tato proměna reflektována v teoretickém uvažování o možnostech poznávání dějin umění.

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR