Korthi Houses, 2020. Architect: Rafi Segal A+U

Výstava Architecture Dialogues představuje poslední dva projekty Rafiho Segala, architekta a profesora na Massachusettském technologickém institutu (MIT), který se aktuálně věnuje re-definici současného domova a občanského prostoru. Jak nové představy o kolektivitě a sdílení ovlivňují výslednou typologii a design budov? Svůj přístup představí osobně Rafi Segal. 

  

Příklad vystaveného projektu Carehaus v Baltimoru a Chicagu přetváří konvenční architektonickou typologii staveb s pečovatelskou službou tím způsobem, že zavádí nový model co-housingu pro seniorky, seniory a osoby s různým typem postižení, ale také pro pečující a v neposlední řadě i pro jejich rodiny. 

  

Projekt domů Korthi v Řecku nabízí současnou interpretaci kykladské architektury a zároveň vytváří model tzv. gathering-home (domova společného setkávání). Komplex domů určených primárně pro rodiny se nachází na jižním svahu zálivu Korthi malebného ostrova Andros. 

  

Více o výstavě zde. Vstupenky zde.