Dominika Jackuliaková / Barbora Tomíková / Rekurzia
kurátor: Juraj Starovecký

17.12 2015 – 16.1 2016

Vernisáž 17. 12 o 18:00

Krajina je takmer nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Od polovice 18. storočia sa v umení do popredia dostáva subjektívne vnímanie jednotlivca krajiny, fascinácia a prežívanie pôsobenia krajiny naňho.V súčasnosti je čoraz ťažšie nájsť pozostatky “pôvodnej” krajiny. Krajiny, ktorá je nedotknutá ľudskou činnosťou a ktorá navádza k úplnemu odovzdaniu sa, precitnutiu bez rušivých elementov civilizácie. Krajina na človeka nepopierateľne vplýva. Popri tom sa čoraz viac aktuálnym stáva práve téma pretvárania krajiny človekom, ktorý si ju vďaka možnostiam a novým technológiám umelo prispôsobuje a dotvára tak prostredie, v ktorom žije.

Výstavný projekt Rekurzia, prepája dva pohľady výskumu krajiny a tiež spôsoby, akými sa ľudia stanú jej súčasťou. Tieto spôsoby sa môžu zdať navzájom odlišné, no oba sú jeden od druhého priamo závislé.

Rekurzia = využitie časti vlastnej vnútornej štruktúry, na definovanie funkcie pomocou seba samej.