Dominika Jackuliaková / Barbora Tomíková / Rekurzia
kurátor: Juraj Starovecký

17.12 2015 – 16.1 2016

Vernisáž 17. 12 o 18:00

Prvé kultúrne prejavy človeka, v zmysle materializácie jeho vlastných predstáv, vychádzali z odrazu, ktorý v ňom zanechávala prírodná krajina. Tá sa stala východiskovým bodom pre budovanie vlastného, ľudského prostredia. Dominika Jackuliaková sa vo svojich posledných projektoch zamýšľa nad antropogénnymi vstupmi človeka do krajiny, jeho vzťahu k materiálu a hmote pochádzajúcej z prírody. Jej vizuálny výskum sleduje človeka skrz jeho kultúrnu stopu, ktorú zanecháva vo svojej vlastnej interpretácii prírody. Tento princíp naznačuje istý rekurzívny pohyb
z prírodného do kultúrneho a opäť k prírodnému. Od človeka k prírode uniká svojimi, často až performatívnymi, fotogra ami Barbora Tomíková.
V snahe rozplynúť sa v divokej prírode sa sama stráca v lese, na skale, v jazere, v nesmiernej krajine, v ktorej sa naša existencia stáva zanedbateľnou. Práve tam, kde sa strácame
a znovu nachádzame, odkiaľ čerpáme a kde sa večne inšpirujeme, je miesto nášho nekonečného návratu.

Juraj Starovecký