REMAKE: REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments je mezinárodní umělecký projekt, který probíhá od června 2010 do května 2012. Jeho cílem je iniciovat tvorbu a prezentaci současných děl inspirovaných historií mediálního umění. Završením projektu je mezinárodní putovní výstava, která bude k vidění v Domě pa´nů z Kunšta´tu od 7. 3. do 15. 4. 2012. Spi´še než o statickou vy´stavu v tradični´m smyslu slova půjde o dynamickou socia´lní akci, která přinese sérii uměleckých událostí prezentujících jak nová, tak i vybraná průkopnická díla mediálního umění.