První ročník Revíru – festivalu uměleckých intervencí ve veřejném a virtuálním prostoru města Ústí nad Labem a jeho okolí – představí výstavu uměleckých projektů vybraných komisí utvořenou z osobností spjatých s kulturně-společenským životem v Ústí nad Labem. 

  

V Ústí nad Labem existuje řada výstavních projektů orientující se na veřejný prostor, nicméně zde stále chybí trvalejší přehlídka těchto intervencí. Projekt Revír si klade za cíl objevovat nová místa, novými pohledy skrze nové kontexty a utvořit tak trvalou platformu mapující umělecká díla reagující na různé zákoutí městského i krajinného prostoru kolem nás. Na výstavě budou k vidění různé ideje, nebo již zrealizované projekty, které divákovi poskytují možnosti jak uchopit a vnímat každodenní situace kolem něj. Díky těmto autorským přístupům si můžeme prostřednictvím umění osvojovat nové dovednosti – vědomé poslouchání a oddělování zvuků, prostorová představivost vztažená k vnímání vlastní tělesnosti, všímavá přítomnost a další.

  

vystavující: Miroslav Hašek a Kateřina Petrásková, Elis Kondelíková, Markéta Kinterová, Jaroslav Málik, Martin Vlček, Kateřina Petrásková, Lea Petříková, Adam Tománek

kurátorky: Kristýna Mouchová a Eva Imr Mráziková

  

Výstava bude zároveň sloužit k dalšímu výběru děl k zavedení do platformy Revír. Platforma obsahuje díla z minulého ročníku pilotního projektu Stavový prostor, která bude rozšířena o další různorodé intervence. O výběru bude rozhodovat jak komise, tak sama veřejnost. Výběr pro veřejnost bude fungovat fyzicky přímo v Galerii Emila Filly, stejně tak virutálně na sociálních sítích. Tímto vás vyzýváme k zapojení se o rozhodnutí budoucích děl poskytnuté ve virtuální mapě města Ústí nad Labem.