Výstava REVÍR 01 představuje umělecké projekty, které na základě open callu vybrala komise tvořená z osobností z uměleckého a kurátorského světa, ale také ze zástupců podporujících institucí. Do opencallu festivalu REVÍR bylo přihlášeno 24 projektů, na výstavě se představí 8 z nich. Ke konci výstavy se komise potká ještě jednou, aby z vystavených děl doporučila to nebo ta, u nichž se budeme snažit je do veřejného prostoru umístit a skutečně zrealizovat. Hodnotit takto bude moct i veřejnost – přímo v galerii nebo na sociálních sítích.

V Ústí nad Labem je několik institucí a aktivit, které se veřejným prostorem zabývají, vždy šlo ale o krátkodobější projekty nebo dočasné intervence. Projekt REVÍR si proto klade za cíl objevovat nová místa, novými pohledy skrze nové kontexty a utvořit tak trvalou platformu mapující umělecká díla reagující na různé zákoutí městského i krajinného prostoru kolem nás. Na výstavě budou k vidění různé ideje, nebo již zrealizované projekty, které divákovi poskytují možnosti jak uchopit a vnímat každodenní situace kolem něj. Díky těmto autorským přístupům si můžeme prostřednictvím umění osvojovat nové dovednosti – vědomé poslouchání a oddělování zvuků, prostorová představivost vztažená k vnímání vlastní tělesnosti, všímavá přítomnost a další. Výstava bude zároveň sloužit k dalšímu výběru děl k zavedení do platformy REVÍR fungující na webové adrese https://revir.eu/. Platforma obsah uje díla z minulého ročníku pilotního projektu Stavový prostor, která bude rozšířena o další různorodé intervence.

Věříme, že se nám podaří pokračovat v diskuzi o veřejném prostoru našeho města, podněcovat kreativní myšlení o něm, schraňovat ideje a nápady, které z tohoto místa čerpají. A chceme se zasadit také o to, abychom do veřejného prostoru pomohly novým intervencím, sochám nebo instalacím.

Výstava potrvá do 10. 9. a bude doplněna doprovodným programem, který najdete na www.gef.cz