Schnitt / Incision – Současný šperk 2015

V rámci mezinárodní akce „Schmuck 2015“, konané vždy souběžně s veletrhem Internationale Handwerkermesse v Mnichově (11. – 17. 3. 2015), představí výstava "Schnitt / Incision" aktuální přístup šesti českých autorů současného šperku: Stanislava Grebeníčková, Kateřina Matěchová, Pavel Opočenský, Jana Střílková, Jiří Šibor a Karel Votipka.

Kurátorsky se na výstavě podíleli Julie Bergmann a Jiří Šibor.

Název a současně i téma výstavy označuje nejen řez generační, ale také nejvíce

používanou techniku autorů jakou je řez v materiálu a jeho odebírání. Zároveň také

poukazuje na redukci dekorativních prvků v dílech a tím i na řez ve vývojové a po obsahové stránce prací.