Richard Loskot (1984)
Richard Loskot žije a tvoří v Ústí nad Labem,
kde se podílí na současném kulturním dění.
V Ústí inicioval v souvislosti s problémy
Činoherního divadla otevření kina Hraničář, kde
se nyní spolupodílí na jeho provozování a koncepci.
Přednáší na fakultě umění a designu
UJEP. V Ústí nad Labem se spolupodílel na
programu galerie Emila Filly, založil akustickou
galerii v podchodu Procházka pod skutečností,
inicioval Pecha Kucha a řadu dalších kulturních
akcí.
Studoval na Technické univerzitě v Liberci
u Stanislava Zippeho, dva roky studoval na
akademii v Mnichově u Magdaleny Jetelové,
s kterou od té doby spolupracuje. V roce 2012
a 2014 se dostal mezi finalisty Ceny Jindřicha
Chalupeckého, kde v roce 2014 získal diváckou
cenu Respektu. Spolupracuje s architektonickým
uskupením Mjölk, v současné době ho
přizvala milánská galerie Boccanera mezi své
kmenové umělce.
Barbora Špičáková, 2015