V rámci projektu Start up představuje svou instalaci Richard Loskot, absolvent Ateliéru vizuální komunikace Stanislava Zippeho Technické univerzity v Liberci a Studia prostorové tvorby Magdaleny Jetelové mnichovské akademie. Loskotova práce je založena nejčastěji na světelném prvku, přitom sestavuje různé přístroje – „vynálezy”, které v prostoru světlo vytváří a různě modifikují. Vznikají svébytné instalace, v nichž se elektrotechnické prvky stávají vlastními spoluúčinkujícími objekty.