Instalace Záznamy přítomnosti odkazuje k tvorbě významného polského autora konkrétní poezie Stanisława Dróżdże (1939–2009), především k jeho dílu Bez názvu (hodiny) [Bez tytułu (zegary), 1978]. V něm Dróżdż vytvořil vlastní systém, kterým ovládá nastavení jednotlivých hodin. Jeho koncept vycházející z kombinací hodinových ručiček, které ve výsledku vytváří svůj vlastní čas, inspiroval mladého českého autora Richarda Loskota k vytvoření 12 systémů, z kterých každý měří svůj čas na základě odlišných dějů. Autor s nadsázkou nabízí odlišné modely měření času vycházející z kapání vody, růstu rostliny nebo otáčení gramofonové desky. V druhé části jeho instalace je divák sám komponován do obrazu, který má pouze dočasnou podobu.