Od 30. března bude v Zahradě Bubec k vidění instalace Richarda Loskota s názvem Zesílení prostoru. Dílo se stane dlouhodobou součástí zahradního art parku v Praze – Řeporyjích, který je přístupný i v době pandemie.

 

Anotace k instalaci:

Exploze prostředí. V chaosu ztrácíme orientaci. Je to šum na pozadí světa, který obsahuje všechny variace věcí. Význam chaosu spočívá čistě v jeho existenci. Nejsou v něm vztahy a hodnoty. Víme, jak vypadá mikrovlnné pozadí velkého třesku. Zrnitý obraz, z něhož se složil náš svět. Když se do něho díváme, naše imaginace začne z jeho hloubky lovit tvary a nápady. Tvořit nezačínáme z prázdnoty, ale z chaosu. Je to výchozí pozice.

 

O autorovi:

Richard Loskot absolvoval ateliér Vizuální komunikace u profesora Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde nyní vyučuje v ateliéru Environmentálního designu. Určující bylo i studium na mnichovské Akademie der bildenen Künste v ateliéru sochařství u Magdaleny Jetelové, proslulé velkorysými uměleckými realizacemi v krajině.

 

Poznávacím znamením Loskotovy tvorby je propojování uměleckého přístupu s moderní technologií, sbližování obou přístupů. Nesměřuje ale k samoúčelné technické komplikovanosti, spíše jde o vytvoření působivé prostorové metafory. Často nejde o statický artefakt, důležitý je časový rozměr, procesuálnost. Různé postupy slouží k zvědomění a posunutí lidského vnímání prostoru, světla, času, fyzikálních jevů. Umožňuje vnímání jevů na vlastní kůži či novýma, nezatíženýma očima. Svými díly rozostřuje hranice mezi přirozeným a umělým a odkrývá krásu i metafyzický přesah přírodních i vytvořených jevů.

 

Richard Loskot za svá díla získal řadu ocenění. Celkem třikrát byl vybrán do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012, 2014, 2017). Se Studiem Bubec spolupracoval již v roce 2019, kdy pro Festival m3 vytvořil instalaci Tvrdá zem, umožňující fyzicky prožít důsledky aktuální ekologické krize.