Richard Štipl se ve svém díle věnuje introspekci a revizi vnitřních procesů formujících vnější podobu lidského těla, zejména tváře. Pracuje především se svou podobou v určité archetypální transfiguraci psychologického zrcadlení tváře, jakožto brány do vnitřních jak psychických, tak duchovních sfér.