Setkání děl Rity Koszorús a Juana Nazara v jednom místě a čase vytváří nové situace poskládané z útržků paměti. Jsou to jen jejich vzpomínky, nebo je vám něco z toho povědomé? Poznáváte ten kámen? Pozorovali jste už někdy tento sloup? Byli jste už na tomto místě? Nebo tam?

  

Výstava Standing on one leg se ideově zabývá úvahou o křehkosti našeho aktuálního bytí, které stojí na pilířích minulosti, ale je nejisté bez předvídatelné budoucnosti. Ve spleti materiálů a nových mikrosituací v prostoru, do kterého nás autoři vtahují, vzniká časová kapsle. Opřít se můžeme jen o kontext. Tady a teď. A víme, že nic netrvá věčně.

  

Rita Koszorús (*1989, Bratislava) své výtvarné vzdělání zahájila na Škole užitého umění Josefa Vydry v Bratislavě. Následně v letech 2008–2014 studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, nejprve na katedře volné grafiky, později na katedře malby v ateliéru pod vedením prof. Daniela Fischera. V roce 2013 absolvovala stáž na Akademii výtvarných umění v Budapešti v ateliéru vedeném Imre Buktou. Zúčastnila se několika zahraničních pobytů a sympozií v Berlíně, Paříži, Portu, Budapešti. Aktivně se prezentuje na samostatných i skupinových výstavách doma i v zahraničí. V roce 2021 získala první cenu v soutěži Malba roku, když se do jejího finále probojovala čtyři roky po sobě. Dostala se také do užšího výběru Ceny Nadace Novum v roce 2021.

  

Juan Nazar (Chile) žije a pracuje v Berlíně. Studoval architekturu v Chile a Itálii, poté se zaměřil na rozvoj výtvarného umění. Tuto praxi zdokonaloval pod vedením Eugenia Dittborna a také účastí na uměleckých rezidencích ve městech, jako je Lisabon a Berlín. Jeho práce spočívá v zachycování předmětů a situací prostřednictvím fotografií, skic nebo odlitků, aby je následně klasifikoval a nově uspořádal v novém kontextu. Studoval různé materiály a zkoumal vztah mezi architektonickou krajinou a jejími fragmenty na určeném místě.

  

kurátor: Ivo Sumec

  

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Ostrava. Projekt vznikal v průběhu roku 2021 a 2022 během uměleckého pobytu Rity Koszorús v Berlíně s podporou Fondu na podporu umenia.