Robert Horvitz je americký mediální teoretik a umělec. V 70. letech 20. století se namísto vytváření umění – které bývá odkázáno na tradici svého teoretického vymezení a kontextu – rozhodl raději umělecký přístup uplatnit v práci ve veřejné sféře, kde dodnes působí: Jeho dlouhodobým cílem je omezovat mocenský monopol kontroly používání rozhlasu. To jej také v roce 1991 přivedlo do Prahy, kde po pádu režimů Východního bloku spolupracoval na procesech vedoucích k transformaci centralizovaného rozhlasového vysílání období socialismu.

 

V přednášce pro Vašulka Kitchen Brno bude hovořit o svém zapojení do politických jednání o reformách mediálních zákonů a o vzniku nových, nezávislých rozhlasových stanic ve střední a východní Evropě v 90. letech 20. století. Zaměří se také na problematiku zpřístupnění internetu v zemích začleněných do sítí nadací George Sorose a o svém současném projektu na pomezí umění a mediálních studií, kterým je promýšlení budoucnosti televize a televizního signálu.

 

Robert Horvitz absolvoval bakalářský titul na Univerzitě Yale. Kromě vystavování kreseb se od roku 1970 intenzivně věnoval teoretické, redakční a pedagogické práci, v letech 1972 až 1976 například přispíval do časopisu Artforum a v roce 1977 se stal uměleckým redaktorem časopisu CoEvolution Quarterly (vydávaného od začátku 80. let jako Whole Earth Review) do kterého příspíval texty o konceptuálním a landartovém umění. Od roku 1980 začal psát zprávy o politice otevřeného přístupu do rádiového spektra pro Radio Nizozemsko. V roce 1991 se přestěhoval do Prahy, kde pomáhal novým rozhlasovým stanicím s vysíláním, pracoval jako regionální specialista na vývoj elektronických médií pro síť nadací George Sorose. V 90. letech řídil Global Internet Policy Initiative, zabývající se rozšířením přístupu a dostupnosti internetu pro veřejnost v nově ustavených demokraciích (od Albánie po Vietnam). Od roku 2008 je poradcem Evropské komise v oblasti reforem politiky rádiového spektra a v České republice poskytuje poradenství ohledně budoucnosti televize a telekomunikací.

https://horvitz.multiplace.org 

 

___

Přednášce bude v 16:00 předcházet křest kolektivní monografie ZVUKY, KÓDY, OBRAZY za účasti editorky knihy Jitky Hlaváčkové a Tomáše Hrůzy z nakladatelství ArtMap. Publikace mapuje pomezí mezi obrazem a zvukem, zejména pak oblasti, kde se setkává výtvarné umění a hudba; její uvedení bude doplněno krátkou zvukovou performancí brněnského umělce Jiřího Suchánka. Kniha navazuje na výstavu Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, pořádanou Galerií hlavního města Prahy v roce 2019.