Přednáška polského architekta Roberta Konieczného v Ateliéru D na půdě Fakulty stavební. Přednáška proběhne v polštině s překladem do češtiny.

 

Při této příležitosti bude Robertu Koniecznému slavnostně uděleno čestné členství v Obci architektů.

 

fb event