Výstavní projekt Mezisvěty prezentuje technologicky orientované objekty, jejichž  společným jmenovatelem jsou průniky mezi modely fyzikálních principů ve smyslu vědeckých či pseudovědeckých experimentů a umění.

Pracuje s vizuální tématikou estetiky strojů ve třech základních rovinách. S vizuálním působením experimentů převzatých z vědeckého světa z oblasti fyziky, s  principy vzniku trojrozměrných objektů za pomoci technologických přístupů a se zvukem, který je zde prezentován nejen ve své akustické podobě, ale také jako vibrace, přinášející pohyb, ať už ve smyslu fyzickém, nebo jako transportní mechanismus vzduchu.

Výstava je navázána na připravovanou publikaci Metafyzika laboratoře  (Robert Vlasák, Martin Kolář, Jan Krtička, Vojtěch Kaiser), která tematickou linii reprezentace uměleckých a  vědeckých objektů rozvíjí.