Robert Vlasák pomocí technických, experimentálních prostorových instalací, soch a objektů reaguje na konkrétní sociální prostředí, na konkrétní fyzický prostor (site-specific). Realizace v galerii GVUN Malá je aktuálním vyjádřením autora ke komplexním parametrům výstavního prostoru, místa, společnosti, kde se galerie nalézá.

  

Robert Vlasák (*1978) je sochař a multimediální umělec. Spolu s Janem Krtičkou je vedoucím ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

  

kurátor: Lexa Peroutka