V současné době vysídlených lidí a kolísajících, seismických událostí je poučný okamžik z poloviny století, v němž bylo hodně v sázce. Jako důsledek migrace a vysídlení měl exil dopad na změnu směřování modernismu v umění, architektuře a designu. Exil a účinky odcizení, které jej provázely, vnesly radikálně odlišné situace do praxe takových umělců, jako byli učitelé a umělci Bauhausu Anni a Josef Albersovi, Herbert Bayer a architekti Walter Gropius, Marcel Breuer a Ludwig Hilberseimer, což vedlo k pozoruhodným novým dílům v architektuře, umění a designu.

 

Při zkoumání meziválečného období, období druhé světové války a poválečného období bude argumentováno, že modernismus v umění, designu a architektuře byl formován různorodými myšlenkami, estetikou a novými materiály, spojenými seismickým posunem událostí, jež způsobily masovou dislokaci lidí obecně a migraci klíčových členů umělecké avantgardy. Tato přednáška se bude zabývat tím, jak defamiliarizace přinesla produktivní změnu prostřednictvím spojení umělců a designérů, kteří se zavázali zajistit nový, moderní způsob života pomocí moderních prostředků. Inovativní vize a návrhy, které vytvářeli, vycházely jak z míst, která opustili, tak z jejich interakce s novými místy exilu. Tento proces exilu a odcizení měl změnit směr vývoje modernismu.

 

Robin Schuldenfrei je profesorkou na Courtauld Institute of Art, University of London. Specializuje se na dějiny moderní architektury se zaměřením na materialitu a objekt. Zajímá se o široké otázky – teoretické i praktické – o tom, jak jsou diskurzy a praxe navrhování formovány vlastní kulturní a teoretickou kritikou daného období. Ve svém výzkumu a výuce se zaměřuje na subjektivitu objektů, jejich politické působení a sociální dopad. Její poslední knihou je Objects in Exile: Modern Art and Design across Borders, 1930–1960 (2024). Mezi její předchozí publikace patří Luxury and Modernism: Architecture and the Object in Germany 1900–1933 (2018), jakož i četné články, eseje a čtyři editované svazky, mj. Iteration: Episodes in the Mediation of Art and Architecture; Atomic Dwelling: Anxiety, Domesticity, and Postwar Architecture; a ve spolupráci s Jeffreym Saletnikem Bauhaus Construct: Fashioning Identity, Discourse, and Modernism. Schuldenfrein obdržela mimo jiné granty od Andrew W. Mellon Foundation, Graham Foundation, Society of Architectural Historians a Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Pracuje na nové knize o materiální politice globálních objektů.