Rok výstavných projektov vo vitríne a príspevky otvárajúce diskurz off-space sprostredkovania umenia a mladých iniciatív, na pomedzí akademickej a umeleckej sféry, presahujúce hranice galerijnej scény Brna. Postpost gallery srdečne pozýva na minikonferenciu organizovanú pri príležitosti pripomenutia prvého roka svojho vzniku, ktorá sa uskutoční v kavárne Spolek.

 

Za účasti pozvaných autorov a autoriek vystavujúcich v galérii, si pripomenieme celkový výstavný program a realizované výstavy. Zároveň bude činnosť vitrínovej galérie reflektovaná v širšom kontexte off-space scény v Brne. V druhej časti večera budú prezentované príspevky prizvaných mladých umelcov/kýň, teoretikov/čiek a študentov/tiek. Krátke prezentácie priblížia ich skúsenosti, názory a projekty súvisiace s nezávislou kultúrnou a galerijnou scénou, menej tradičnými formami sprostredkovania umenia a praktickými aspektmi realizácie projektov, komunikujúcich v sférach výtvarného či novomediálneho umenia.

 

Minikonferenciu zakončí spoločná diskusia otvárajúca otázky zmyslu realizácie projektov mladých iniciatív v súvislosti so sprostredkovaním umenia, off-space vystavovaním či rolou nezávislých (mimo inštitucionálnych) projektov, ktoré sú napriek fluidnej súčasnosti stále v kultúrnej i akademickej sfére rezonujúce. Večer bude pokračovať voľným (narodeninovým) programom na dvorku kavárny Spolek.

 

umelci/umelkyne: Natália Drevenáková, Maciej Bohdanowicz, Daniela Ponomarevová, Max Lysáček, Timotej Kosmel, Ateliér Duchů, Victoria Duryagina, Katarína Balúnová, Josef Frühauf, Lukáš Prokop, Pavel Matoušek, Adam Žufníček, Magdaléna Šťastníková, Barbora Lexová, Anna Rusínová

príspevky konferencie: Viktória Pardovičová (Postpost gallery), Šimon Kadlčák (ZaazrakIDornych), Luisa Pavlíková, Ondrej Staňek, Robert Spurný (MUNI), Eva Truncová (45 000 l), Monika Rygálová, Dana Kinclová (Monomach), Erika Capová, Karolína Sedláková (Amid Space(s)), Tamara Pavlechová, David Severa (BrnoArtDelivery)