Kurátorka: Karina Kottová
Vernisáž: 20. 3. 19:00

Výstava trvá: 20. 3. – 7. 4. 2013
Otevřeno denně 13–20 h

Pro Galerii Kostka připravila Romana Drdová osobitou fotograficko-světelnou instalaci.
Drdová je mladou umělkyní nastupující na současnou scénu. Modrá, bílá je její první
samostatnou výstavou v Praze.

Fotografie má v současném umění poněkud dvojakou pozici: na jedné straně je
oproti tradici malby nebo sochy médiem stále mladým či „novým“, na straně druhé
má za sebou už dostatečně dlouhou historii na to, aby docházelo k přezkoumávání
obsahů a sdělení, která komunikuje, i revizi toho, čím je fotografie jako taková,
jaké jsou její (technické) možnosti a jak lze pracovat s jejími danostmi – například
přímým vztahem k zobrazované realitě, který je ale současně manipulací, úhlem
pohledu. Umělec nastupující na tuto scénu má nelehký úkol najít vlastní místo mezi
již uznávanými autory, kteří ve sféře vizuálního umění často experimentují právě s
možnostmi, technickou skladbou a výpovědní hodnotou fotografie, nebo zkoumají
její přesahy do dalších médií včetně instalace, videa či objektu. Zároveň se musí
svým způsobem vypořádat s bezbřehým množstvím technických novinek a stále
dokonalejších obrazů, které nás v každodennosti obklopují.

V této pomyslné pozici se nachází Romana Drdová, mladá autorka, která v roce
2011 započala studium na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Nová
média Markuse Huemera. Výstava, kterou připravila pro Galerii Kostka, je jemným,
promyšleným zkoumáním fotografického média, kterým umělkyně komunikuje na
osobité úrovni. Jedním z klíčových témat její práce je světlo. Něco tak zásadního
a zároveň takřka neuchopitelného. Jeden z hlavních předpokladů života a také
fotografického zobrazení.

Ve své instalaci se Drdová zaměřuje především na princip blednutí fotografií. V
tomto případě nicméně blednutí není dílem času, ale promyšlené hry se světelnými
podmínkami, ve kterých fotografie vzniká a ve kterých je následně vystavena.
Velkoformátové tisky zobrazující téměř abstraktní křivky krajiny jsou akcentovány
hrou bílého a modrého světla, spojenou s jedním odtemněným oknem, které z
okolního světa přináší do galerie zlomek světla denního. Instalace působí takřka
zenovým dojmem. Oblé kopce v mlze jsou snad jen barevnými valéry, není jasné,
kde končí hmota a začíná – nebe, prázdnota, duchovno. Fotografie jsou natolik
odhmotněné a oproštěné od nadbytečných obsahů či sdělení, že se samy přibližují
pouhým paprskům světla.

+ 18.00 – 21.00 OTEVŘENÉ ATELIÉRY / OPEN STUDIOS

Taf Hassam (NL), Tracy Featherstone (US), Veronika Landa (CZ), Tomáš Moravec a Matěj Al Ali (CZ), Joaquin Segura (MEX), Viktor Valášek (CZ)

+ 20.00 KIČN BETL
Janek Rous (CZ) vs. Junichiro Ishii (JP)